Reprodução sexual: mais uma crítica severa à seleção natural de Darwin

segunda-feira, maio 19, 2014

On Sexual Reproduction as a New Critique of the Theory of Natural Selection

Academisch Proefschrift ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof. dr. L.M. Bouter, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte op dinsdag 11 december 2012 om 9.45 uur in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105 door JORIS PAUL VAN ROSSUM geboren te Nijmegen


Preface 
7

Introduction 
11

I Background 
25

II The Inability of the Theory of Natural Selection to Explain Sexual Reproduction 
45

III An Analysis of Darwinian Attempts to Explain Sexual Reproduction and ‘The Queen of Evolutionary Problems’

111

IV Discussion 
133

Summary in Dutch 
171

References 
177

+++++