הוא יברך - Yosef Chaim Shwekey

terça-feira, outubro 04, 2011+++++

Para, por e com Israel, sempre! Apesar de [preencher as lacunas...]